Przegląd elektryczny

przegląd elektryczny warszawa

Chcesz zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich? W takim razie musisz pamiętać, aby dokonywać regularnych przeglądów instalacji zamontowanych w budynku, w którym mieszkacie. Jedną z instalacji, na którą trzeba zwracać szczególną uwagę jest instalacja elektryczna. Już nawet przepisy prawa wskazują, że co pewien czas każdy właściciel nieruchomości musi przeprowadzać taką kontrolę. W innym wypadku będzie się to wiązało z nałożeniem na niego kary. Sprawdź więc jak często należy przeprowadzać przegląd elektryczny, jakie prace składają się na taką kontrolę oraz kto ma uprawnienia do jej wykonania!

Jakie działania wchodzą w skład przeglądu elektrycznego?

Aby dany budynek był bezpieczny, a korzystanie z urządzeń elektrycznych sprawne i bezproblemowe, należy pamiętać o przeprowadzaniu cyklicznych kontroli. Prace tego typu tworzy cały szereg różnorodnych działań, wśród których najważniejsze są na przykład:

 • sprawdzenie protokołów z różnorodnych pomiarów
 • wizualna weryfikacja stanu instalacji
 • sprawdzenie prawidłowości połączeń oraz ułożenia przewodów
 • weryfikacja kompletności wszelakich oznaczeń, tablic oraz schematów
 • sprawdzenie stopnia korozji w stalowych osłonach
 • weryfikacja stanu zabezpieczeń przewodów
 • kontrola estetyki instalacji elektrycznej w budynku
 • kontrola uziemienia przewodów
 • sprawdzenie ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwporażeniowej
 • weryfikacja prawidłowości działania urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej
 • sprawdzenie wszystkich połączeń
 • oględziny elementów urządzeń piorunochronnych, jak również instalacji odgromowej
 • kontrola dokumentacji wykonywanych napraw oraz przeglądów
 • weryfikacja parametrów charakterystycznych dla wykorzystywanego w budynku typu oświetlenia
 • oględziny stanu funkcjonowania elementów łączeniowych, wsporników, przewodów, mocować oraz innych elementów
 • oględziny widocznych części przewodów elektrycznych
 • wykonywanie tak zwanych prób eksploatacyjnych weryfikujących prawidłowość działania całej instalacji elektrycznej
 • badanie stopnia izolacji przewodów w instalacji elektrycznej w budynku
 • kontrola funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej

Dlaczego wykonywanie cyklicznych przeglądów jest tak ważne?

Każdy z nas na różny sposób dba o swoje zdrowie, a nawet życie. Jednym ze sposobów na to może być aktywny tryb życia, stosowanie odpowiedniej diety, czy też suplementacja witamin oraz minerałów. Większość osób dba o siebie również poprzez regularne wykonywanie badań kontrolnych oraz wizyty u lekarza. Podobnie ma się to w zakresie budynków. Aby nie ulegały one zniszczeniu i służyły swoim użytkownikom przez długi czas, ich stan musi być regularnie kontrolowany. Dzięki temu, w razie wystąpienia ewentualnych usterek lub problemów, możliwe jest szybkie zareagowanie i usunięcie niedogodności. Widać więc, że przeprowadzanie kontroli i przeglądów jest ważne przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa. Źle zamontowana instalacja, słabe przewody, czy też nieprawidłowo ulokowane gniazdka mogą sprawić, że dojdzie do spięcia. W efekcie, ludzi znajdujących się w pobliżu może kopnąć prąd. W ekstremalnych sytuacjach może nawet dojść do wybuchu pożaru oraz poparzeń u ludzi. Mało tego, wykonanie przeglądu elektrycznego jest też receptą na uniknięcie kary, jaka jest przewidziana przez przepisy prawa, za niewywiązanie się z tego obowiązku. Skutki niewykonania kontroli instalacji elektrycznej są różnorodne i wieloaspektowe, jednak zawsze mają negatywny wydźwięk. Nie można więc doprowadzić do ich wystąpienia.

O czym należy pamiętać przy wykonywaniu przeglądu takiej instalacji?

Oczywiście sam fakt wykonania przeglądu instalacji elektrycznej nie uchroni nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Nawet sprawdzana regularnie instalacja może ulec awarii. Jednak wtedy, możliwe jest uzyskanie stosownego odszkodowania. Aby zostało ono wypłacone, niezbędne jest przedstawienie protokołu, który potwierdza wykonanie wymaganych przeglądów. Dlatego też właściciel danego budynku musi zadbać o to, aby ekipa wykonująca kontrolę zakończyła ją wydaniem stosownego dokumentu, w którym opisane zostaną przeprowadzone działania, jak również potwierdzone zostanie wykonanie przeglądu. Taki protokół trzeba później przechowywać, aby w razie konieczności stanowił on stosowny dowód.

Podsumowanie

Jeśli jesteś właścicielem danego obiektu musisz wiedzieć, że w związku z tym przysługują Ci różne prawa, jak również obowiązki. Czerpanie korzyści z wręcz nieograniczonego użytkowania obiektu wiąże się także z realizacją pewnych obowiązków. Ich celem jest zagwarantowanie pełni bezpieczeństwa, nie można więc o nich zapominać. Jednym z przeglądów, o którym po prostu nie możesz zapomnieć jest dokonywanie kontroli instalacji elektrycznej. Przypomnij sobie kiedy ostatnim razem była ona przeprowadzana w Twoim domu? Być może właśnie nadszedł czas na to, aby skontrolować stan instalacji, jakość przewodów i innych elementów. Zweryfikuj to na podstawie dokumentujących to protokołów i zadbaj w ten sposób o bezpieczeństwo swoje oraz swoich najbliższych i rodziny.

Zapraszamy do zapoznania z ofertą przeglądu elektrycznego w Warszawie

You may also like